HANDELSBETINGELSER HOS CYSEC APS

Generelle oplysninger

CySeC ApS
Ryttergårdsvej 24 1 TH. 3520 Farum
CVR nr.: 41521198 Telefon: 91559898 E-mail: kontakt@cysec.dk

Generelt

Medmindre andet følger af skriftlig aftale eller tilbud med CySeC ApS gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- leverings og returbetingelser, som vilkår for alle aftaler og leverancer fra CySeC ApS, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

PRISER

Hos CySeC ApS tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Priserne i tilbud er opgivet eksklusivt moms og eventuelle installationsomkostninger, medmindre andet tydeligt fremgår.

BETALING

CySeC ApS modtager betaling med elektronisk bankoverførsel. Standard betalings betingelser er 7 dage fra levering.

LEVERING

CySeC ApS tilstræber at afsende ordre indgået inden kl. 17 samme dag, ordre herefter sendes næstfølgende hverdag.Du vil modtage din licens indenfor senest 5 hverdage fra indgået aftale. Ved bestilling i weekend og helligdage kan ekspedition i nogle tilfælde først ske den førstkommende hverdag.

Specielle vilkår for software

1) Køber får licens til den aftalte software. Det nærmere indhold af denne ret følger af de specielle licensbetingelser, som leveres med softwaren til Køber. Køber forpligter sig til uden forbehold at følge disse licensbetingelser.

2) Køber erhverver alene en licens (brugsret) til al software (med tilhørende indhold og dokumentation), idet samtlige ejendomsrettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, forbliver Producentens.

3 ) Medmindre andet fremgår af producentens licensbetingelser, må Køber foretage nødvendig sikkerhedskopiering, men må ikke herudover i strid med producentens ophavsrettigheder fremstille eksemplarer, foretage ændringer (herunder foretage fejlretning) af softwaren eller videreoverdrage dette til tredjemand uden producentens skriftlige tilladelse.

4) Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med leveret software. Sælger påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med brugen af leveret software.

5) Levering anses for sket, når softwaren er overgivet til Køber på CD-rom, andet læsbart medium eller via download. Når levering er sket, overgår risikoen til Køber

REKLAMATIONSRET

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. CySeC ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

RETURRET

Perioden regnes fra den dag;

– Hvor du modtager ordren.

– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.

– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer, der består af flere partier/dele.

– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 5 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@cysec.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
– Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

– Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering. – Varer, hvor plomberingen er brudt.

– Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

– Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

– Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

Returnering

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det der ovenfor beskrives, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.
I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@cysec.dk